Za iskasljavanje
 

Prepararti koji pomažu iskašljavanje

 

 

Da bi znali koji preparati bi dali najbolje rezultate potreban je individualni program za Vas.
Preporuke i smernice za Vas možete da dobijete besplatno preko savetovališta,
ili ako želite da to bude najbrže moguce, možete da zatražite direktno mailom.

 

 

Konsultacije:

 

Savetovaliste-button          Pitajte-lekara-button

 

 

Preporuceni preparati:

 

Ulje origana, origano ulje                    Maticni mlec u kapsulama - Kapsiule maticnog mleca