vitiligo

Vitiligo

Da bi znali koji preparati bi dali najbolje rezultate potreban je individualni program za Vas.
Preporuke i smernice za Vas možete da dobijete preko savetovališta,
ili ako želite da to bude najbrže moguce, možete da zatražite direktno mailom.

 

 

Konsultacije:

 

Savetovaliste-button          Pitajte-lekara-button

 

 

Preporuceni preparati:

 

Beta Carotene 9000   Evening Primorse Oil - Ulje zutog nocurka - zdrava koza   Mega qProtect - kompleksan antioksidantni preparat   C 300 Plus - Vitamin C od 300 mg u tabletama

 

Multivitaminski preparat za krvnu grupu 0   Multivitaminski preparat za krvnu grupu B   Multivitaminski preparat za krvnu grupu AB   Multivitaminski preparat za krvnu grupu A