Demencija-senilnost

Zaustavljanje demencije pomocu odgovarajucih prirodnih hranljivih materija

Demencija (senilnost)

Demencija je bolest populacije odraslog životnog doba. U osnovi ove pojave stoje morfološke, histološke i biohemijske promene mozga, kao prirodne pojave vezane za proces starenja. Predstavlja postupan gubitak mentalnih sposobnosti koji rezultuje gubitkom memorije, promenama licnosti i gubitku socijalnih sposobnosti. Ovo oboljenje nije normalan deo starenja, i kod vecine ljudi se nikada ne razvije.
 
Demencija se definiše kao steceno, postojano stanje globalnog opadanja kognitivnih funkcija, zajedno sa promenama licnosti koje su dovoljno jake i izradene da mogu poremetiti profesionalnu aktivnost i socijalnu relaciju bolesnika. Demencija narušava sposobnost osobe da samostalno obavlja svakodnevne aktivnosti. U prirucniku DSM-IV u kriterijume za demenciju spadaju poremecaji kratkotrajnog i dugorocnog pamcenja i barem jedan od sledecih poremecaja:
 
  • oštecenje apstraktnog mišljenja,
  • oštecenje rezonovanja i planiranja,
  • poremecaji jezickih funkcija,
  • promene licnosti
 
Prema DSM-IV kriterijumima, daje se prednost uticajima kognitivnih disfunkcija na profesionalno i socijalno funkcionisanje, a zanemarena je neurobiološka osnova demencije. Prema bolesnikovom svakodnevnom životnom funkcionisanju demencija se može stepenovati u tri grupe:
 
  • Lako dementne osobe u stanju su da žive samostalno uz ocuvanu sposobnost rezonovanja
  • Umereno dementne osobe nisu u potpunosti u stanju da se brinu samostalno o sebi. Zanemaruju neke aspekte osnovnog funkcionisanja i nisu sigurne bez prisustva osobe koja brine o njima.
  • Teško dementne osobe uopšte nisu u stanju da vode samostalan život. Konstanta nega im je neophodna.

Konsultacije:

Svetovaliste-button                          Pitajte-lekara-button

Preporuceni preparati:

 

Mega qProtect - kompleksan antioksidantni preparat   Helatna veza cinka za potpunu apsorpciju   C Plus - Vitamin C za svakoga

Energy & Memory, za dobro funkcionisanje nervnog sistema   Soja lecitin kapsule sa trostrukim dejstvom   Rhodiolin - arjticka ruza protiv stresa