calivita1

Marketing sistem CaliVita International

Danas CaliVita International posluje u 35 zemalja Zapadne, Srednje i Istocne Evrope, te u Turskoj i Meksiku. Globalni sistem poslovanja CaliVIta International znaci da ukoliko ste clan sistema u bilo kojoj zemlji, automatski imate mogucnost da gradite svoj posao na teritoriji svih zemalja gde posluje CalVIta International, i da dobijete/isporucite proizvode u bilo kojoj zemlji gde je moguca dostava poštom. Globalni kompjuterski sistem i jednostavna šema poslovanja omogucava nesmetano funkcionisanje posla  Vašoj organizaciji.
 
Clan Calivita mreže može biti svaka punoletna osoba u bilo kojoj zemlji bez obzira na prebivalište. Nije važno koje ste profesije. Možete raditi u bilo koje vreme koje je Vama zgodno i isovremeno možete da kombinujete taj posao sa Vašim primarnim poslom.
 
Vaš viši mentor nije Vaš rukovodilac ni šef, i uvek je zainteresovan za Vaš uspeh kako iz moralnih, tako i iz matrijalnih razloga.
 
Popularnost poslovanja u CaliVita International definiše plan zaradivanja i razvoja karijere koji  Vam daje vrlo široke marketinške mogucnosti. Kompanija koristi klasicni marketinški plan koji daje najbolje mogucnosti za realizaciju i postizanje rezultata na osnovu Vaše licne energije i inicijative.
 
Osnovne prednosti marketing plana CaliVita International:
 

Prilagodljivi uslovi poslovanja:

 
1.    Za pocetak poslovanja, nije Vam neophodan „pocetni“ kapital;
2.    Nemate obavezu kupovina „startnog paketa proizvoda za ulazak u sistem;
3.    Bez obavezne mesecne licne kupovine;
4.    Otsustvo mogucnosti preticanja nivoa;
5.    Jednostavno produženje clanstva;
6.    Realni uslovi postizanja kvalitetnih nivoa;
 

Zarada i bonusi po više osnova

 
1.    Mogucnost prijema bonusa do 30% od licne i grupne kupovine;
2.    Zatvoren sistem progresivnog marketinga;
3.    Prijem bonusa bez ogranicenja po dubini strukture;
4.    Menadžerske premije (a statusom autorskih naknada);
5.    Dodatni popusti, premije i isplate;
 
Kompanija kao celina usmerava na isplate clanovima
do 50% mesecne realizacije!
 

Marketing plan CaliVita International

Svaka kompanija koja vrši distribuciju svojih proizvoda preko sistema mrežnog marketinga nagraduje svoje saradnike po unapred utvrdenom sistemu nagradivanja. Taj sistem nagradivanja se zove marketing plan.
 
Marketing plan CaliVita International predvida tri vrste zarade za svoje clanove:
 
 • Do 33% razlike izmedu maloprodajne i klupske cene prilikom kupovine;
 • Bonus prema tabeli u zavisnosti od prometa mreže potrošaca kreirane kao rezultat Vaše distributerske aktivnosti;
 • Menadžerske premije u iznosu od 5% realizacije mreže (~500$)
 
Ako želite da se samozaposlite kao
nezavisni distributer, potrebno je da:

 

 • Definišete cilj koji želite da postignete ulaskom u globalnu mrežu CaliVIta International;
 • Donesete odluku;
 • Zatražite od osobe koja Vas je uvela u sistem da Vas uputi u nacin rada;
 • Pokrenite se i iskoristite svoje potencijale;

Prva vrsta zarade:

 • Za potrošace znaci ekonomicnost kucnog budžeta;
 • Za distributere razlika izmedu maloprodajnih i klupskih cena;
 
Opšta karakteristika kod korišcenja dodataka ishrani je ušteda koja se ispoljava na prevenciji i izbegavanje placanja troskova lecenja sprecavanjem da do bolesti dode.
 

Treca vrsta zarade:

 • 5% nagrade za kreiranje mreže sa realizacijom na nivo 21%;
 • Od 1% do 9% bonusa od realizacije mreže ne nivou 21%;

Druga vrsta zarade:

 
Odreduje se na osnovu tabele bonusnih poena i racuna se u procentima u odnosu na mesecnu realizaciju u Vašoj grupi sardnika i potrošaca. Bonusni poeni služe kako bi se zaštitili kompanija, Vaša realizacija i Vaša zarada od inflacije. Zarada se rasporeduje clanovima grupe u skladu sa realizacijom svakog clana po unapred utvrdenim pravilima.
 
BP (Bonusni poeni):
Svaki proizvod nosi odradeni broj bonusnih poena. Ukupan broj bonusnih poena realizovanih u toku meeseca odreduje procentualni „nivo“ po kome se vrši isplata. Nivo moše da bude 4 – 21 % od realizacije (videti tabelu dole).
 
KP (Komercijalni poeni):
Komercijalni poeni predstavljaju vrednost proizvoda u valuti Vaše zemlje ne racunajuci porez. To je ustvari iznos koji se uzima kao realizacija od koje se isplacuje zarada u Vašoj potrošackoj grupi u iznosu od 4 – 21% (videti tabelu dole).
 
Dodatna pitanja možete da postavite ovde.
Sa zadovoljstvom cemo Vam dati prave informacije.
 
Odnos izmedu BP i KP: 1 BP ~ 7.85 KP
 
Tabela zarada u zavisnosti od bonusnih poena
realizovanih od distributera ili grupe u toku meseca
 

Realizacije u BP
Bonusi u %
Zarade u USD
1000
4
7.850 x   4% =         (3,54  $)
3000
7
23.550 x   7% =        (18,59 $)
9000
10
70.650 x 10% =        (79,68 $)
18000
12
141.300 x 12% =      (191,22 $)
35000
15
274.750 x 15% =      (464,78 $)
63000
18
494.550 x 18% =   (1.003,93 $)
95000
21
745.750 x 21% =   (1.766,18 $)
Pitanje:  Da li je ovo lako?   NIJE!
Pitanje: Da li je ovo teško?  NIJE!
Pravo pitanje:   DA LI VI TO ŽELITE ?
Nemojte se pitati da li možete. Pitajte se da li želite !
Ako ZAISTA želite, onda možete.