Elektronski uređaji CaliVita International

Eletronski uređaji CaliVita Electronics

Aquarion

Uredaj AQUARION je aparat za prečisćavanje vode, koji proizvodi jonizovanu vodu, bogatu kiseonikom, tj. vodu očisćenu od teških metala i rezidua štetnih materija. Opširnije…

BioHarmonex

BioHarmonex – Harmonizujte Vaš život! Ljudski  organizam se može posmatrati poput jednog „samoodržavajućeg sistema”,  koji je neprestano u funkciji. Svakog trenutka, bez prestanka obavlja  samokorekcije naspram idealnih vrednosti, a to je potrebno zbog stalno  promenljivih unutrašnjih i spoljašnjih okolnosti. Opširnije…

Communiguard

COMMUNIGUARD je informacijama tretirana folija, bazirana na principima biofizike, koja može pospešiti zaštitu i harmonizaciju našeg tela od štetnih efekata magnetnog polja. Opširnije…