Dodaci ishrani koji pomažu lečenje bronhitisa

lečenje bronhitisa
Bronhitis je vrlo često oboljenje, koje se javlja bilo samostalno, bilo kao posledica nekih drugih oboljenja, naročito ako su praćena temperaturom.
U narodu se bronhitis zove kašalj. Ali svaki kašalj nije od bronhitisa, pošto sve plućne bolesti mogu da izazovu slabiji ili jači kašalj.
 
Najčešće se bronhitis javlja posle gripa ili posle kijavice, tj. posle bolesti koje naš narod zove nazeb ili prehlada. Kašalj može da nastupi i odmah u početku samog gripa ili kijavice. U stvari, i grip i kijavica su zarazna oboljenja prouzrokovana specijalnim klicama, sitnim živim bićima, koja za vreme nazeba ili slabljenja organizma počnu da se jače razmnožavaju, pa savladaju organizam i izazovu bolest.
 
Pošto su te bolesti prouzrokovane živim klicama, one se mogu prenositi sa bolesnog čoveka na zdravog. Svima su poznate epidemije gripa, kao i kućne epidemije kijavice, jer nije redak slučaj da u jednoj porodici najpre oboli samo jedna osoba, a posle se ređaju sve. Zato je potrebno da se čuvamo svakog čoveka koji ima grip, nazeb, kijavicu ili kašalj.
 
Kod ljudi koji pate od oboljenja nosa, krajnika i grla, bronhitis se pojavljuje češće, a isto tako i kod osoba koje boluju od proširenja pluća ili neke druge plućne bolesti. Zato je potrebno da se u prvom redu leči ovo osnovno oboljenje, jer ako ne izlečimo bolest koja je pravi uzrok, bronhitis će se ponavljati iz godine u godinu, bez obzira na naše lečenje.
 
Bronhitis je češći kod male dece nego kod odraslih, i to stoga što su deca manje otporna i više podležu vremenskim promenama (hladnoći, vlazi).
Kod staraca je čest hronični bronhitis, koji je vrlo dosadna i uporna bolest.
Kod pušaca se javlja jutarnje kašljanje sa izbacivanjem šlajma, a to je takođe jedna vrsta bronhitisa.
 

 
Da bi znali koji preparati bi dali najbolje rezultate potreban je individualni program za Vas.
Preporuke i smernice za Vas možete da dobijete besplatno preko savetovališta,
ili ako želite da to bude najbrže moguće, možete da zatražite direktno mailom.
 
Zatražite preporuku ovde i za nekoliko sati proverite mail!
 

Preporučeni preparati kod lečenja bronhitisa:

+ Multivitamin za vašu krvnu grupu: