Novosti o vitaminu D3

Novosti o vitaminu D

Vitamin D je „ponovo otkriven” i njegov značaj i uloga u očuvanju zdravlja ne jenjavaju poslednjih nekoliko godina. Međutim nedavno su objavljene neke nove informacije i podaci. Ostanimo u toku i upoznajmo se detaljno sa njima.

Može da pomogne u mršavljenju

Jedna nedavno urađena studija je ispitivala uticaj vitamina D na procese mršavljenja. Gojazne osobe su podeljene u 3 grupe, od kojih je prva dobijala preporučenu dijetalnu ishranu uz placebo, druga grupa je dobijala 830 IJ vitamina D3 dnevno, a treća grupa je dobijala 3.300 IJ vitamina D3 dnevno. Nakon 6 meseci, kod obe grupe koje su uzimale vitamin D je došlo do većeg stepena smanjenja telesne težine i obima struka, i to u najvećoj meri kod osoba koje su bile u grupi koja je dobijala veće količine ovog vitamina, posebno ukoliko uporedimo rezultate mršavljenja sa grupom koja je dobijala placebo (prosečno 1,2 kg naspram 3,8 i 5,4 kg prosečnog gubitka), i naravno, takođe je došlo i do poboljšanja nivoa vitamina D kod njih. Zaključak studije je, da gojazne osobe sa nedostatkom vitamina D mogu ostvariti bolje rezultate, ukoliko u sklopu svoje dijete za mršavljenje primenjuju i suplementaciju vitamina D.

Dijabetičari takođe moraju da obrate posebnu pažnju!

Jedna Češka istraživačka grupa je utvrđivala nivo vitamina D kod ženskih osoba koje imaju tip 2 šećerne bolesti. Procenat ispitanika sa nedostatkom vitamina D je bio 45%, naspram rezultata od 42% u slučaju kontrolne grupe, što pokazuje da je među dijabetičarima bio izraženiji nedostatak vitamina D. Na osnovu dobijenih rezultata, istraživači su otkrili negativan odnos između nivoa vitamina D i BMI indeksa, kao i procenta telesne masti, a to znači da što je nivo snabdevenosti vitaminom D kod pacijenata bio niži, to je bio veći BMI indeks i procenat telesne masti. Ova studija je skrenula pažnju na činjenicu, da i kod ljudi koji žive sa dijabetesom tipa 2, svakako preporučuje redovno testiranje nivoa vitamina D, a po potrebi da se vrši i dopuna.

Očuvanje mišićne mase? Da!

Znamo, da i mišićne ćelije “koriste” vitamin D, a znamo i to, da molekule vitamina doprinose stvaranju belančevina koje učestvuju u izgradnji mišićne mase, kao i da sprečavaju razgradnju iste. Iz tog razloga, naučnici u Brazilu su ispitivali, da li vitamin D može da pomogne u očuvanju mišićne mase nakon menopauze, kada se već u normalnim slučajevima pokreću procesi postepene razgradnje. Ispitivali su 70 zdravih ženskih osoba između 50 i 65 godina starosti, koje nisu aktivni sportisti, da li će 1.000 IJ vitamina D3 doprineti očuvanju mišićne mase i snage. Kontrolna grupa je dobijala placebo i nakon 9 meseci su uporedili rezultate dve ispitivane grupe. Čista telesna težina (koja isključuje masno tkivo) se smanjila kod placebo grupe i nije menjala kod tretirane grupe, dok se mišična snaga smanjila kod placebo grupe, a malo povećala kod grupe koja je dobijala vitamin D3. Snagu mišića su merili sa dinamometrom prilikom stiska ruke, kao i merenjem broja serije ponavljanja ustajanja iz stolice. Pošto se nije radilo o sportististima, već samo o starijim ženskim osobama koje su dodatno uzimale vitamin D3, ostvareni rezultati ukazuju na još jednu izuzetno pozitivnu novinu u vezi vitamina D, koju svakako vredi zapamtiti, posebno ženskim osobama u poznijim godinama!