Biohrmonex – biorezonantna terapija u službi zdravlja

Biorezonantna terapija BioHarmonex - celijski rezonator

BioHarmonex urađaj pomoću koga biorezonantna terapija je omogućena u kućnim uslovima. Harmonizujte Vaš život! Ljudski  organizam se može posmatrati poput jednog „samoodržavajućeg sistema”,  koji je neprestano u funkciji. Svakog trenutka, bez prestanka obavlja  samokorekcije naspram idealnih vrednosti, a to je potrebno zbog stalno  promenljivih unutrašnjih i spoljašnjih okolnosti. Ovu sposobnost  adaptacije, uz pomoć koje naš organizam obezbeduje relativnu biološku  ravnotežu nazivamo homeostazom.

Na  neprestano menjanje okolnosti ukazuje i ta činjenica, da se svake  sekunde u našim ćelijama odvija prosečno 7000 hemijskih reakcija.  Koordinacija tih hemijskih reakcija se odvija putem elektromagnetne  biokomunikacije, u vidu talasa.


 

Bioharmonex biorezonator možete da kupite u vašoj zemlji !

SRBIJA

Trenutno nema

HRVATSKA

4736.84 kn + post

PORUDŽBENICA HRVATSKA

SLOVENIJA

600.00 eur + post

PORUDŽBENICA SLOVENIJA

B i H

1180.00 km + post

PORUDŽBENICA BiH

MAKEDONIJA

37040,00 mkd + post

PORUDŽBENICA MAKEDONIJA

EVROPSKA UNIJA

ZA ZEMLJE EU

ODABERITE VAŠU ZEMLJU !


 
U ćelijama informacije mogu biti u različitim formama – električne,  magnetne, elektromagnetne, mehaničke, koje međusobno mogu menjati oblik i  formu. Biorezonantna terapija je princip koji se bazira na uticaju na povratnu  spregu elektromagnetnog polja (tzv. biofeedback), kada se organizmu ili  određenim organima emituju njihovi sopstveni elektromagnetni talasi.
Vremensku  regulaciju metaboličkih procesa organizma i adaptacionih funkcija  obavljaju unutrašnji i spoljašnji ritmizatori. Spiralna molekula u DNK  sadržaju ćelije čuva arhivirano tzv. biofotone, koji prilikom  oslobađanja snabdevaju ćelijsku plazmu i susedne ćelije uputstvima, na  taj način upravljajući njihovim funkcijama. Na ovaj proces mogu uticati  brojni faktori. Spoljašnji faktori mogu biti npr. promene godišnjih  doba, promene gravitacionih, magnetnih ili elektromagnetnih uticaja  okoline, a unutrašnji faktor može biti npr. i sam proces starenja.
 
Stalne  promene, kao i štetni unutrašnji i spoljašnji faktori (uticaji sredine,  nepravilna ishrana i neodgovarajući način života, kao i promene do  kojih dolazi starenjem) negativno utiču na procese stvaranja energije  tela.  Ovaj proces počinje već u dvadesetim godinama starosti, a do  40-ih godina se nivo energije smanji na oko 80 procenata. Usled  smanjenja energije dolazi do sve česćeg disbalansa biološke ravnoteže,  za čije održavanje organizmu je potrebno utrošiti sve više energije. Za  procese samokorekcije granicu predstavljaju samo naše zalihe energije,  koje postaju sve manje prolaskom vremena i starenjem organizma. Ukoliko  dođe do značajnijeg pada „fizičkih sposobnosti” i oslabljeni organizam  sam od sebe nije više sposoban da pravilno obezbedi potrebene količine  energije, brojni važni unutrašnji procesi mogu biti ograničeni, što  naposletku može dovesti do rizika od pojave raznih obolenja.
Cilj  biorezonancije je direktna komunikacija izmedu ćelija i organa u vidu  ćelija-ćelija ili organ-organ, za postizanje optimizacije metaboličkih  procesa. Tretiranje primenom biorezonancije može imati blagotvorno  dejstvo na životne procese i na energetsku snabdevenost tela, usled čega  dolazi do harmonizacije i oporavka celog organizma.

Bioharmonex  je jedan biorezonator niske radne frekvencije, niskog emisionog  polja, koje stvara pulsirajuće elektromagnetno polje, namenjeno ličnoj  upotrebi, koje blagotvorno utiče na međusobnu biokomunikaciju ćelija i  tkiva. Sa ponosom vam predstavljamo rezultat našeg najnovijeg razvoja,  uređaj BH-3, koji je od sada svima nama dostupan.

BioHarmonex  BH3 je uređaj nove generacije, koji je zadržao već poznati visoki  kvalitet i upotrebljivost, a poboljšan je sa brojnim unapredenjima.  Postao je  ne samo još jednostavniji za upotrebu, nego je dobio i  „ozbiljniji” izgled, kao i pet novih programa.

Novom BioHarmonex uređaju poslednje generacije je pored već postojecih dobro poznatih 20 programa dodato 5 novih programa.    

Ženski ciklus (Menses)

Prema  nekim spiritualnim shvatanjima trajanje ciklusa žena i meseceve mene od  28 dana je definitivno povezano, što suštinski definiše žensko biće.  Ovaj program sa svojim vibracijama je sinhronizovan sa ženskim ciklusom.  Kao dopunski programi mogu se koristiti i programi Hormone, Skin, Detox  i Biorhythm.

Prostata (Prostate)

Program  namenjem muškim osobama, koji se posebno preporučuje gospodi u srednjem  ili starijem dobu.  Može se izuzetno dobro kombinovati sa programima  Biorhythm, Forewer Young i Urinary.

Antifront (Antifront)

Postoje  ljudi koji su mnogo osetljiviji na promene frontova i meteoroloških  uslova. Većina nas uglavnom sa lakoćom može prebroditi ove promene, ali u  ovom savremenom dobu, drevno i osnovno instinktivno ponašanje se sve  više potiskuje. Ovaj program se veoma dobro može kombinovati sa  programima Pain, Circulation i Biorhythm.

Mentalni oporavak (Mental Recharge)

Ovaj  program se preporučuje osobama koje su često i/ili dugotrajno izložene  značajnom uticaju stresa, ili u situacijama kada je potreban značajniji  mentalni napor (npr. ispitni rok). Posebno se preporučuje u kombinaciji  sa programima Nerves, Relax, Circulation i Biorhythm.

Limfni sistem (Lympahtic)

Limfni  sistem čini veoma važan deo našeg imunog sistema. Limfne ćelije se  nalaze svuda po našem organizmu, svuda gde postoji mogućnost kontakta sa  stranim materijama. Vibracioni talasi ovog programa su sinhronizovani  sa funkcionisanjem limfnog sistema. Kao dopunski programi mogu se  koristiti Immune, Circulation i Detox.

Ostale karakteristike:

  • Mogućnost trostepenog podešavanja intenziteta programa
  • Mala veličina, lako prenosiva, sa jednostavnim upravljackim komandama
  • Moderna forma, sa LCD displejom u boji
  • Meni i operativni sistem na 20 različitih jezika
  • AAA baterije koje se veoma lako mogu menjati i samostalno.
  • Mali i lako prenosivi uređaj se slobodno može koristiti i na radnom mestu i tokom putovanja.   

PAŽNJA:

Osobe  koje koriste pejsmejkere, slušne aparate ili neke druge medicinske  pomoćne uređaje, pre upotrebe ovog uređaja treba da se konsultuju sa  svojim lekarom!

BioHarmonex - celijski rezonator
Zemlje u kojima možete naručiti proizvode:
 
Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina,
Srbija, Makedonija i ostale zemlje EU
 
PRIRODA JE NAŠ TAJNI SASTOJAK !

 

Naručite Bioharmonex biorezonator u vašoj zemlji !

SRBIJA

Trenutno nema

HRVATSKA

4736.84 kn + post

PORUDŽBENICA HRVATSKA

SLOVENIJA

600.00 eur + post

PORUDŽBENICA SLOVENIJA

B i H

1180.00 km + post

PORUDŽBENICA BiH

MAKEDONIJA

37040,00 mkd + post

PORUDŽBENICA MAKEDONIJA

EVROPSKA UNIJA

ZA ZEMLJE EU

ODABERITE VAŠU ZEMLJU !