Atrofija bubrega

atrofija bubrega lečenje uz pomoć prirodnih dodataka ishrani

Atrofija bubrega je konstantno smanjenje zapremine  ćelije bubrega, uzrokovanog redukcijom strukturnih komponenti ćelije, pre svega mitohondrije i endoplazmatičnog retikuluma. Atrofija bubrega može da bude reverzibilna (što znači da bubreg može da se vrati u prvobitno stanje) i ireverzibilna tj nepovratna. Ukoliko atrofija traje više godina ima više šansi da bude nepovratna. Zbog toga je važno na vreme da se leči i da bude pod lekarskom kontrolom, terapijom i potkrepljena odgovarajućom ishranom.

 

Da bi znali koji preparati bi dali najbolje rezultate potreban je individualni program za Vas. 
 
Preporuke i smernice za Vas možete da dobijete preko savetovališta,
 
ili ako želite da to bude najbrže moguće, možete da zatražite direktno mailom.
 
Izrada individualnog programa i preporuke su potpuno besplatni
 

 

Preporučeni preparati kod atrofija bubrega: