Analiza žive kapi krvi

- Darkfield dijagnostika -

Analiza žive kapi krvi

Zašto preporučujem kontrolu zdravlja pomoću analiza žive kapi krvi

 

Šta je to darkfild mikroskopija?

Naziv je direktan prevod sa engleskog „Darkfild Microscopy“ i znaci metodu kontrole zdravstvenog stanja i nutritivnog statusa uz pomoc analiza žive kapi krvi na darkfild mikroskopu.

 

Šta posmatra analiza žive kapi krvi na darkfild mikroskopu (DFM)?

Posmatramo krvne ćelije: eritrocite, leukocite i krvne pločice, kao i krvnu plazmu, i to pregledom žive kapi krvi. Ona se na pločici ponaša isto kao u našem organizmu najmanje trideset minuta.

 

Šta može da se vidi kada se primeni analiza žive kapi krvi?

  • Posmatranjem nativne kapi krvi, (to znači da ona nije bojena, sušena na plamenu i fiksirana), možemo da vidimo različite nedostatke u našem organizmu (deficit gvožđa, vitamina B12, folne kiseline, kalcijuma, cinka, deficit vode…)
  • Takode možemo da uočimo poremećaj metabolizma masnoća: povišene trigliceride i holesterol
  • Primećujemo i disbalans elektrolita, odnosno znake zakišeljavanja organizma. U skladu sa stepenom poremećaja metabolizma, uočavamo razvoj raznih mikroorganizama: tačkastih, štapicastih i L formi bakterija, gljivica i dr)
  • Često viđamo i probleme sa organima za varenje: posledice lošeg varenja, unosa hrane koja sadrži mnogo aditiva, što je primetno posebno kod dece, i ne retko su posledica toga poremećaji pažnje, hiperaktivnost dece, usporen psihički razvoj. Takođe se viđaju i čestice teških metala, koje su veliki izvor stvaranja štetnih slobodnih radikala koji oštećuju ćelije, tkiva i organe, samim tim, doprinose narušavanju zdravlja. Hipokrat, otac medicine je napisao: "Nek lek tvoj bude hrana tvoja, a hrana tvoj lek". Engleska izreka kaže: „Nečiji lek, drugome je otrov“.

Kako je to moguće?

To je moguće zahvaljujući činjenici da je krv tečno tkivo, koje cirkuliše kroz čitav organizam, a najosetljivija je na sve promene koje  se dešavaju u našem organizmu. Zbog toga se u nativnoj kapi krvi uočavaju promene dok još nije došlo do ispoljavanja nikakvih znakova  i simptoma bolesti a standardni dijagnostički postupci nisu ukazali na poremećaje...

 

 
  • Analizom eritrocita vidimo znake deficita tečnosti u organizmu, znake malokrvnosti, i ono što se standardnim dijagnostičkim metodama ne detektuje, niti se meri, to je stepen reakcije našeg organizma na stres. Jer, dobro nam je poznato, da je stres jedan od najčešćih uzročnika pojave najvećeg broja tzv. civilizacijskih oboljenja. (nismo isti, niti jednako reagujemo na stres). Vidimo i mnoge druge poremećaje, što je tema i obuke na mikroskopu.
  • Posmatranjem belih krvnih zrnaca, (kojih imamo čak 5 vrsta, ) možemo da procenimo aktivnost imunog sistema, prisustvo nekog žarišta u organizmu, alergijske reakcije organizma, ili oslabljenu aktivnost imunog sistema.
  • Krvne pločice se na DFM ne vide, medutim, primetna je agregacija trombocita i ona je ozbiljan znak rizika od srčanog infarkta ili moždanog udara.
  • U krvnoj plazmi često viđamo ubrzano stvaranje fibrinskih niti, što ukazuje na upalnu reakciju, čak i kada fibrinogen nije povišen (standardnim biohemijskim analizama), ali ukazuje i na mnoge druge promene u organizmu, što uz pomoć darkfild miokroskopije možemo da uočimo.
analiza žive kapi krvi

Kako ova analiza žive kapi krvi pomaže Vašim klijentima i pacijentima?

DF Mikroskopija je jako korisna metoda kontrole zdravstvenog stanja i stanja ishranjenosti, jer svako na ekranu računara može da posmatra šta se dešava u njegovom organizmu. Lekar tokom pregleda objašnjava šta se vidi pod mikroskopom, odnosno na ekranu računara (na koji se ta slika prenosi). Pošto 1 slika zamenjuje 1000 reci, posmatranjem nativne kapi krvi dobijamo informacije o sebi i sopstvenom zdravlju, eventualnim promenama koje su znak da se nešto dešava, što bi moglo da dovede do bolesti. Sam izgled nativne kapi nam sugeriše odgovore, šta je moglo da izazove razna odstupanja od normalnog i šta treba da preduzmemo da se stanje poboljša, odnosno normalizuje.
 
Takođe možemo da vidimo, da zaista ima veze ishrana u skladu sa krvnim grupama. Već sama korekcija ishrane puno pomaže u poboljšanju opšteg stanja zdravlja. Ukoliko smo uočili neke deficite, (vitamina, minerala, vode), preporukom kvalitetnih dodataka ishrani, prirodnog porekla, potrebnog unosa vode dovodi do izvanrednih rezultata. Kontrolni pregledi pokazuju značajno poboljšanje i normalizaciju izgleda žive kapi krvi na Darkfild mikroskopu, ali, ono što je najvažnije, poboljšanje zdravstvenog stanja.
 
 

Šta klijent (zdrava osoba) koja brine o svom zdravlju, ili pacijent (osoba koja već ima zdravstvenih problema) dobija ovim pregledom?

Nema zakazivanja pregleda, odnosno zakazuje se samo termin pregleda, da ne bi bilo čekanja (jer pregled traje najmanje 30 minuta). Nalaz se dobija odmah nakon završenog pregleda. Nalaz sadrži opis nalaza nativne kapi krvi, sadrži kratke preporuke vezane za ishranu, kao i preporuke korišcenja dodataka ishrani koji su najadekvatnija ciljano u skladu sa nalazom i eventualnim tegobama.
 
A. Darkfild mikroskopija detektuje razne deficite, ali i povišene vrednosti nekih životno važnih parametara (vitamina, minerala, loše varenje i metabolizam), i njihovom korekcijom preveniramo pojavu bolesti.
 
B. Darkfild mikroskopija je izuzetna metoda u prevenciji bolesti pre pojave znakova oboljenja. Naime, naš organizam šalje signale, da se nešto dešava mnogo pre pojave znakova bolesti. Već tada možemo da preduzmemo korake, kako da sprečimo bolest, a ako se ona već ispoljila, kako da što pre dode do izlečenja.
 
C. Takođe je od izuzetne pomoći i u praćenju toka bolesti i daje nam smernice, šta bi trebalo da preduzmemo sa ciljem ubrzanja ozdravljenja, ali i poboljšanja opšteg stanja zdravlja.
 
 

Nakon punih 9 godina rada i oko 10000 pregleda, mogu da kažem da se zaista vidi da ishrana ima veze sa krvnom grupom, što je još pre naše ere primetio Hipokrat, kada je rekao da je hrana za nekoga lek, za nekoga samo hrana a za nekoga otrov (iako još nije znao za krvne grupe).
Prim mr sci. med Jaroslava Hovan-Somborac