Alchajmerova bolest i kako se sačuvati

Alchajmerova bolest

Sačuvajte svoje mentalno zdravlje

Mnogi ljudi misle, da se godinama nepovratno pogoršavaju i mentalne sposobnosti, ali starost ne mora uvek biti praćena sa pogoršanjem intelektualnih sposobnosti. Slično se misli i kad je u pitanju Alchajmerova bolest.
 
Prema rezultatima jedne nedavno rađene studije, koja je obuhvatila više hiljada ljudi, osobe koje su redovno konzumirale namirnice bogate antioksidantima su se pokazale zašticenijim od pogoršavanja intelektualnih sposobnosti, u poredenju sa osobama, koje su konzumirale manje antioksidanata.

Uz pomoć koenzima Q10 protiv mentalnih obolenja koja se javljaju kod starijih osoba

Koenzim Q10 je jedan od najboljih i najsvestranijih antioksidanata, a Super CoQ10 Plus, Sublingual CoQ10Mega CoQ10 Plus i Super Mega CoQ10 sadrže velike količine CoQ10, koji indirektno, blagotvorno utiče na funkcionisanje kardiovaskularnog sistema štiti i nervni sistem, pošto na taj način kiseonik i hranljive materije dospevaju u mozak, ali najnovija istraživanja su dokazala i direktan uticaj u slučaju hroničnih obolenja poput Alchajmerove bolesti, Parkinsonove bolesti ili Hantingtonove bolesti.
 
Kod osoba koje pate od Parkinsonove bolesti, našli su značajno niže nivoe koenzima Q10 naspram zdravih osoba, dok se u tretiranju pacijenata koje je napala Alchajmerova bolest potencijalno razmatra primena koenzima Q10 kao i sintetičke verzije istog, pošto poseduju sposobnost smanjivanja oksidativnog stresa i smanjivanja stepena odumiranja nervnog tkiva.

Koji još aktivni sastojci mogu da pomognu u slučaju Alchajmerove bolesti?

Naš asortiman proizvoda koji sadrže koenzim Q10, kao i popularni proizvodi, sada već sa novim imenom qProtect i Mega qProtect takođe sadrže više aktivnih sastojaka za očuvanje mentalnih sposobnosti. Hajde da pogledamo neke od njih!
 
Uz pomoć vitamina E, koji se rastvara u masti, možemo podržati mentalnu svežinu: prema jednoj studiji u kojoj su tokom 6 godina pratili podatake medu osobama koje su uzimale veće količine vitamina E, bio je manji broj slučajeva pojave Alchajmerove bolesti i pogoršavanja mentalnih sposobnosti.
 
Vitamin A (koji se u organizmu stvara iz beta karotina) se retko spominje, ali je važan za učenje i za pamćenje, dok retinolska kiselina koju stvara organizam iz vitamina A, može da uspori ćelijsku smrt i pruži zaštitu od belančevina koje se nagomilavaju u nervnom sistemu osoba kod kojih je dijagnostikovana Alchajmerova bolest. Na žalost, ispitivanja su pokazala da se tokom godina takode smanjuje i nivo vitamina A.
 
Selen je takođe od esencijalnog značaja iz aspekta očuvanja zdravlja mozga i mentalnih sposobnosti, dok nedostatak može dovesti do nastajanja trajnih oštećenja. Ispitivanjima je dokazano, da belančevine koje sadrže selen ostvaruju zaštitno dejstvo na nervne ćelije pacijenata koji boluju od Alchajmerove bolesti. Tokom jedne studije koja je obuhvatala više od hiljadu osoba preko 65 godina starosti, osobe kod kojih je zabeležen viši nivo selena su ostvarile bolje rezultate prilikom testiranja koordinacije, dok se prema rezultatima jedne druge studije slično velikog obima utvrdilo, da je nedostatak selena doprineo povećavanju rizika od pogoršavanja intelektualnih sposobnosti.
 
Početna istraživanja vršena sa Ginkgo bilobom su se pokazala veoma obećavajućim na ljudskim ispitanicima: uz primenu Ginkgo bilobe poboljšale su se kognitivne sposobnosti osoba kod kojih je uznapredovala Alchajmerova bolest, dok je u slučaju osoba sa teškim oblikom demencije došlo do usporavanja pogoršavanja stanja.
 
Ovi rezultati istraživanja potvrđuju, da način ishrane u osnovi utiče na naše intelektualne performanse. Iskoristite dakle ovu mogućnost, kako bi ste ostvarili najbolje rezultate čak i tokom poznih godina!